Contact

Perfectum Doradztwo Prawno-Gospodarcze Sp.z o.o. 
OFFICE : 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 43 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział KRS 
nr KRS 0000403342, NIP 5532508322

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.