Post

Ulga podatkowa dla darczyńców - zerowa stawka VAT dla podmiotów dostarczających wyposażenie ochrony osobistej

Wyjątkowe okoliczności, z jakimi mamy do czynienia w związku z epidemią SARS-CoV-2, skutkują mnogością nowych rozwiązań legislacyjnych. Rozwiązania te mają przede wszystkim na celu ułatwienie i przyspieszenie realizacji działań mających na celu powstrzymanie rozwoju epidemii. Należą do nich rozwiązania podatkowe skierowane do tych firm, które zdecydowały się na walkę z epidemią, przekazując różnego rodzaju środki mające na celu jej powstrzymanie, np. środki ochrony osobistej - podstawową broń w walce z chorobą.

Zerowa stawka VAT na wyroby medyczne Ministerstwo Finansów ogłosiło w czwartek, 12 marca 2020 r. projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić obniżoną - zerową stawkę VAT na wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a także na szkło laboratoryjne, aparaturę laboratoryjną, produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne. Nowa stawka będzie miała zastosowanie również do produktów biobójczych i środków ochrony indywidualnej. Obniżona stawka będzie miała zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów przeznaczonych do zwalczania infekcji, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, przeciwdziałania i zwalczania skutków choroby zakaźnej wywoływanej przez wirusa SARS CoV-2. Produkty objęte obniżoną stawką VAT obejmują maski, kombinezony, ochraniacze na buty, czapki i rękawice, środki dezynfekujące, specjalistyczne testy diagnostyczne do analizy i wykrywania patogenów w wodzie, powietrzu i glebie. Są one niezbędne do walki z epidemią.

Ograniczona grupa odbiorców Autorzy projektu określają w uzasadnieniu, że "w przypadku zagrożenia zdrowia, a nawet życia ludzi, podmioty gospodarcze angażują się w darowiznę dóbr na rzecz podmiotów publicznych, których zadaniem jest utrzymywanie rezerw dóbr zgromadzonych w przypadku zagrożenia m.in. bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego lub wystąpienia klęski żywiołowej lub kryzysu. Podmioty te stanowią istotne ogniwo w dystrybucji produktów potrzebnych ludziom w przypadku wystąpienia tych zagrożeń". Zadania te realizowane są przez: Agencja Rezerw Materiałowych, która utrzymuje i udostępnia rezerwy strategiczne (w tym medyczne), Centralna Baza Rezerw Sanitarnych i Anty-Epidemicznych, która utrzymuje rezerwy stałe i jest odpowiedzialna za dystrybucję określonych towarów związanych ze zdrowiem przeznaczonych dla organizacji opieki zdrowotnej w przypadku wystąpienia epidemii w sytuacji kryzysowej. W związku z tym na rzecz tych dwóch podmiotów mogą być przekazywane darowizny wyżej wymienionych produktów. Aby skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej, darczyńca będzie musiał zawrzeć z odbiorcą pisemną umowę darowizny.

A co z darowiznami dokonanymi przed wejściem w życie rozporządzenia? Obniżona stawka podatkowa będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31 sierpnia 2020 roku. Projekt rozporządzenia przewiduje jednak możliwość zastosowania jej do darowizn dokonanych przed wejściem w życie tych ustaw, jednak nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku. Początkowa data możliwości zastosowania wskaźnika preferencji koreluje z pierwszymi ostrzeżeniami Głównego Inspektora Sanitarnego o możliwości wystąpienia i skutkach wirusa SARS CoV-2 na terytorium Polski. W odniesieniu do darowizny dokonanej w okresie od 1 lutego 2020 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, aby skorzystać z preferencyjnego wskaźnika, konieczne będzie zawarcie odpowiedniej umowy darowizny, która w tym przypadku może być również zastąpiona pisemnym potwierdzeniem darowizny określonych towarów przez darczyńcę i biorcę.