Post

Rozporządzenie REACH: aktualne przepisy i regulacje

REACH rozporządzenie Unii Europejskiej, zostało przyjęte celem poprawienia ochrony ludzkiego zdrowia oraz środowiska przed możliwymi zagrożeniami, których przyczyną są chemikalia, przy równoczesnym zwiększaniu konkurencyjności chemicznego przemysłu w UE. Promuje ono także alternatywne metody oceny zagrożeń stworzonych przez substancje celem zmniejszania ilości badań przeprowadzanych na zwierzętach. 

Kiedy weszło w życie rozporządzenie REACH?

Dotychczas stosowany system do kontrolowania chemikaliów na terenie Unii Europejskiej, opierał się na wielu rozporządzeniach oraz dyrektywach, stworzonych na przestrzeni wielu dziesięcioleci. W jego ramach stworzono również odrębne reguły dla istniejących już, jak i zupełnie nowych substancji na rynku. Niestety, system ten nie był w stanie spełnić pokładanych w nim z początku nadziei. Nie było możliwe uzyskanie za jego sprawą odpowiednich danych odnośnie wpływu większości spośród substancji na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi. 

Poprzez pojęcie istniejące substancje, rozumiano wszelkie substancje, które obecne były na rynku europejskim w latach 1971-1981 (ich liczba szacowana jest na około sto tysięcy), zaś substancje zupełnie nowe, definiowano jako wszelakie substancje, które na europejskim rynku pojawiły się po 19 września roku 1981. 

Z uwagi na sytuację, iż obowiązek dokładnych badań tyczył się tylko nowych substancji, nie były dostępne właściwe informacje odnośnie większości substancji dostępnych na europejskim rynku. Niestety, nie pozwalało to na przeprowadzenie skutecznej kontroli ryzyka, które stwarzane jest przez te właśnie substancje. 

Rozporządzenie REACH zmienia obecną sytuację. W jego ramach, zostało przyjętych sporo zmian, których celem stało się usprawnianie zarządzania oraz kontroli obrotu chemią na terenie Unii Europejskiej. Zniknął podział na substancje istniejące oraz zupełnie nowe - objęto je jednym, wspólnym systemem. Ciężar odpowiedzialności za poddawanie ocenie ryzyka, jak i przeprowadzanie badań nad wybraną substancją, przeniesiony został z władz na przemysł. Producenci, jak i importerzy zostali zobowiązani do przeprowadzania rejestracji wszystkich substancji. Użytkownicy dalsi, włączeni zostali do systemu kontrolowania chemikaliów, dzięki temu informacje na temat ryzyka stwarzanego przez substancje, znajduje się w całości łańcucha dostaw. 

REACH rozporządzenie

Co warto wiedzieć z lektury rozporządzenia REACH?

Przepisom zawartym w rozporządzeniu REACH, podlegają zasadniczo wszelkie chemikalia, niemniej jednak wiele chemikaliów, takich jak chociażby produkty lecznicze, produkty biobójcze, środki ochrony roślin, dodatki do pasz albo żywności, kosmetyki, regulowane przez inne przepisy wspólnotowe, wyłączone są spod działania wybranych albo praktycznie wszystkich przepisów tego rozporządzenia. Rejestracji, nie będą podlegać również substancje uzyskiwane prosto ze środowiska naturalnego, o ile nie są one niebezpieczne i nie zostały poddane chemicznej modyfikacji. 

Czy przepisy REACH, bedą dotyczyły prowadzonej przeze mnie działalności?

REACH, będzie bezpośrednio dotyczyć działaności firmy, jeżeli ta: 

  • - produkuje albo importuje mieszaniny albo substancje chemiczne,
  • - produkuje albo importuje wyroby zawierające substancje określone w artykule 57 rozporządzenia, albo które w zamierzony sposób uwalniają chemiczne substancje w czasie używania. 

Przepisy zawarte w rozporządzeniu, tyczą się również producentów chemicznych mieszanin (środków czyszczących, olejów, lakierów czy farb), jak i w wybranym zakresie również użytkowników profesjonalnej chemii. 

REACH, może mieć także bezpośredni wpływ na naszą działalność, dzięki oddziaływaniu na dostawców kupowanych w firmie chemikaliów spoza UE oraz z UE. 

REACH wpływa na funkcjonowanie znaczącej ilości przedsiębiorstw z różnych sektorów - nawet takich, których przedstawiciele mogą nie myśleć o sobie jako związanych z chemikaliami. 

W zasadzie w ramach REACH, możemy pełnić jedną z niżej wymienionych ról: 

  • - producenta - jeżeli jesteśmy wytwórcami chemii dla innych ludzi, albo na użytek własny, mogą występować istotne obowiązki w ramach rozporządzenia REACH,
  • - importera - jeżeli prowadzimy zakupy spoza EOG/UE, prawdopodobne będą obowiązki wynikające bezpośrednio z REACH. Może się to tyczyć jednostkowych chemikaliów, mieszanin do dalszej odsprzedaży albo gotowych produktów, takich jak chociażby wyroby ze sztucznych tworzyw, meble czy ubrania, 
  • - dalszego użytkownika - większość przedsiębiorstw używa chemikaliów, czasami nie zdając sobie sprawy z tego, zatem jeżeli w działalności zawodowej albo przemysłowej ktoś zajmuje się na co dzień chemikaliami, musi poddać sprawdzeniu swoje obowiązki.