Post

Włochy - nowe ulgi podatkowe przyciągają cudzoziemców

Nowa włoska ustawa podatkowa wprowadzona w czerwcu 2019 roku zaprasza pracowników, przedsiębiorców, gwiazdy sportu, emerytów i naukowców do przeniesienia się do Włoch. Włoski rząd oferuje potencjalnym rezydentom słońce, bajeczne jedzenie, piękne widoki i co ważniejsze - niskie podatki.

Nowe ulgi podatkowe

Włosi skupiają się na kapitale ludzkim. Dlatego rząd postanowił wprowadzić rozwiązanie podatkowe, które ma na celu przyciągnięcie obcokrajowców, takich jak: pracownicy i przedsiębiorcy; profesorowie i naukowcy; osoby o wysokich dochodach i ich rodziny; emeryci przeprowadzający się na południe Włoch; zawodowi sportowcy.

70-procentowe zwolnienie dla pracowników i osób pracujących na własny rachunek

Włochy chcą zwrócić uwagę na przedsiębiorczych, pracowitych i utalentowanych ludzi. Od 2020 roku oferuje 70 proc. zwolnienia z podstawy opodatkowania dochodów tych cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do pracy do Włoch. Oznacza to, że będą oni musieli zapłacić tylko 30 procent podstawy opodatkowania od dochodu wynikającego z działalności wykonywanej we Włoszech.

Zwolnienie może wynosić nawet 90 proc. podstawy opodatkowania, jeśli cudzoziemiec zdecyduje się przenieść swoje miejsce zamieszkania do jednego z południowych regionów Włoch: Abruzja, Molise, Kampania, Apulia, Basilicata, Kalabria, Sardynia, Sycylia.

Ulgi podatkowe będą obowiązywały przez pierwsze 5 lat pobytu, jednakże na wniosek podatnika mogą zostać przedłużone przez włoskie władze podatkowe na okres 10 lat. Zwolnienie dotyczyć będzie pracowników, przedsiębiorców, osób wykonujących wolne zawody, samozatrudnionych i naukowców. Aby skorzystać z tego systemu podatkowego muszą być spełnione następujące warunki: przenieść rezydencję podatkową do Włoch (z zasady mieszkać we Włoszech przez minimum 183 dni w roku lub uczynić Włochy zwykłym centrum interesów); być rezydentem poza terytorium Włoch w ciągu 2 poprzednich lat; zobowiązać się do przebywania we Włoszech przez minimum 2 lata; wykonywać pracę głównie na terytorium Włoch.

Reżim res non-dom

Jeśli chodzi o wysoko postawione osoby fizyczne, włoski system podatkowy przyjmuje je z otwartymi ramionami i oferuje system res non-dom. Umożliwia on podatnikom ubieganie się o wypłatę rocznego zryczałtowanego podatku w wysokości 100 000 EUR. Jest to bardzo atrakcyjna oferta dla osób o wysokich dochodach, na przykład z tytułu dywidend od spółek zagranicznych, ponieważ płatności pozostają niezmienione bez względu na wielkość dochodów.

Jest jeden warunek - podatnik nie może być rezydentem przez co najmniej 9 z 10 ostatnich lat przed pierwszym rokiem, w którym zmienił miejsce zamieszkania. W przypadku spełnienia tego warunku podatnik może uzyskać 15-letnie zwolnienie z podatku od uzyskanych za granicą dochodów.

System włoski nie zapomina również o członkach rodziny zamożnego podatnika. Oferuje on im 25.000 euro podatku rzeczowego od dochodów z zagranicy.

Zbieranie wiśni

W systemie res non-dom podatnicy mogą wybrać, które państwo lub państwa mogą opodatkować podatkiem liniowym, zasada ta znana jest jako "cherry picking". Dochód uzyskany w "państwach niewybranych" zostanie wyłączony z systemu "res non-dom" i będzie podlegał zwykłemu opodatkowaniu we Włoszech. Będą one jednak mogły korzystać z ewentualnych ulg podatkowych w zakresie podatków płaconych za granicą. Zastosowanie będą miały również umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatnicy, którzy wybrali ten system, mają zagwarantowaną poufność w odniesieniu do swoich aktywów ulokowanych za granicą. Włoskie organy podatkowe nie będą prowadzić dochodzenia w sprawie pochodzenia i kwoty aktywów. Ponadto podatnicy będą mogli korzystać z usług przedsiębiorstw zagranicznych bez ryzyka objęcia ich włoską regulacją CFC (kontrolowana spółka zagraniczna).

Osoby na emeryturze

Włochy przygotowały zachętę podatkową również dla tych, którzy szukają ciepłego i komfortowego miejsca na zasłużoną emeryturę. Zgodnie z nową regulacją emeryci, którzy będą mieli dochody z zagranicy, otrzymają 7 procentową zryczałtowaną stawkę podatkową.

Aby ubiegać się o ten system, emeryt musi spełnić następujące warunki: otrzymywać dochód emerytalny i inne wynagrodzenie poza granicami Włoch; przenieść rezydencję podatkową do Włoch; nie być włoskim rezydentem podatkowym przez 5 lat przed przeniesieniem; przenieść rezydencję podatkową w jednym z regionów południowych: Abruzja, Molise, Kampania, Apulia, Basilicata, Kalabria, Sardynia, Sycylia i lokalizacja nie może przekraczać 20.000 mieszkańców.

Dodatkowym wymogiem jest istnienie międzynarodowej umowy o współpracy podatkowej pomiędzy krajem pochodzenia emeryta a Włochami.

Podsumowanie

Kolebka renesansu zachwyca i zaprasza. Wydaje się, że nie trzeba nikogo zachęcać do Włoch. Przeniesienie rezydencji podatkowej powinno być jednak mądrze zaplanowane. Wskazane jest przygotowanie się do przejścia w taki sposób, aby wyeliminować możliwość zakwestionowania przeniesienia rezydencji podatkowej przez włoskie władze podatkowe. Ponadto, zaleca się zbadanie struktury skutków prawnych i podatkowych przeniesienia. Zaleca się również złożenie wniosku o wydanie orzeczenia podatkowego w sprawie korzystania z preferencyjnego systemu podatkowego.