Post

7 Powodów, dla których przedsiębiorstwa zatrudniają konsultantów ds. globalnego ryzyka

Zarządzanie ryzykiem jest wystarczająco trudne dla każdej firmy, ale dla firm o globalnym zasięgu i interesach jest jeszcze bardziej żmudne.

Globalny krajobraz ryzyka stale się zmienia, a organizacje muszą być w stanie skutecznie reagować - często w mgnieniu oka - na wszystko, od nowych możliwości rynkowych po zarządzanie ciągłością działania.

Aby pozostać zwinnym, firmy polegają na specjalistycznej wiedzy i doradztwie strategicznym globalnych konsultantów ds. ryzyka. Oto tylko siedem powodów, dla których firmy zatrudniają tych specjalistów:

1. Międzynarodowa rachunkowość i podatki

Konsultanci ds. globalnego ryzyka pomagają firmom poruszać się w często skomplikowanym gąszczu zasad rachunkowości i przepisów podatkowych, które różnią się w zależności od kraju lub regionu.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to jedna z dziedzin wiedzy, której poszukuje wiele firm. Na przykład, konsultanci ds. globalnego ryzyka posiadający wiedzę z zakresu MSSF mogą pomóc amerykańskim przedsiębiorstwom w zapewnieniu, że spełniają one zagraniczne wymogi w zakresie sprawozdawczości.

2. Zgodność regulacyjna

Według badania Executive Perspectives on Top Risks Survey, przeprowadzonego przez Protiviti i North Carolina State University w ramach Inicjatywy ERM, zmiany regulacyjne są przedmiotem troski kadry zarządzającej najwyższego szczebla w zakresie ryzyka biznesowego. (Badanie objęło organizacje z siedzibą poza Stanami Zjednoczonymi).

Konsultanci ds. globalnego ryzyka zapewniają kadrze zarządzającej wgląd w to, w jaki sposób zmiany w zakresie zgodności z przepisami w kraju i za granicą mogą wpływać na działalność i koszty oraz wpływać na podejmowanie decyzji biznesowych w różnych obszarach, od zatrudnienia po inwestycje.

3. Globalny łańcuch dostaw

Pogoda i klęski żywiołowe, poważne awarie sprzętu, strajki pracownicze, akty terroryzmu - to tylko kilka przykładów zagrożeń, które mogą znacząco zakłócić globalny łańcuch dostaw. Przedsiębiorstwa, które polegają na globalnych łańcuchach dostaw lub nimi zarządzają, muszą również czuwać nad kwestiami prawnymi, bezpieczeństwa, kulturowymi i innymi, które mogą zakłócić wydajność łańcucha dostaw i spowodować powstanie zobowiązań dla przedsiębiorstwa.

Czynniki te, a także inne czynniki, napędzają popyt na konsultantów ds. ryzyka globalnego, którzy rozumieją ryzyko związane z łańcuchem dostaw i mogą pomóc przedsiębiorstwom w unikaniu lub ograniczaniu go.

4. Międzynarodowe fuzje i przejęcia (M&A)

Konsultanci ds. globalnego ryzyka mogą mieć decydujące znaczenie dla powodzenia transgranicznych transakcji fuzji i przejęć. Mogą oni pomóc w opracowaniu strategii, wyborze partnerów, przeprowadzeniu due diligence i zamknięciu transakcji. Potrafią również na bieżąco informować kierownictwo o obowiązkach regulacyjnych i podatkowych, dynamice walutowej i zawiłościach politycznych, które mogą mieć wpływ na zdolność firmy do przeprowadzenia transakcji - lub realizacji wartości z niej wynikających.

Organizacje realizujące transakcje fuzji i przejęć muszą również brać pod uwagę ludzką stronę tych transakcji. Oprócz mieszania się kultur korporacyjnych, muszą także brać pod uwagę potencjalne problemy związane z obrotem i bariery dla wydajności. Konsultanci ds. ryzyka globalnego mogą odegrać istotną rolę w kierowaniu tego typu zarządzaniem zmianami, w tym także po fuzji.

5. Wywiad biznesowy

Konsultanci ds. globalnego ryzyka posiadający wiedzę specjalistyczną w zakresie business intelligence mogą świadczyć różnorodne usługi w zakresie monitorowania, zarządzania i analizowania działalności prowadzonej na skalę międzynarodową. Wykrywanie nadużyć finansowych i analiza klientów to tylko dwa przykłady tego typu usług.

Konsultanci ds. globalnego ryzyka posiadający wiedzę na temat danego kraju lub regionu mogą pomóc firmom wchodzącym na dany rynek w wykorzystaniu analizy biznesowej do oceny warunków i prawdopodobieństwa zmian. Obejmuje to informacje na temat przemysłu krajowego i lokalnych konkurentów, konsumentów i przepisów rządowych.

6. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Firmy mają wiele powodów do obaw z perspektywy cyfrowej, gdy prowadzą działalność na arenie międzynarodowej. Zróżnicowane i często sprzeczne wymogi bezpieczeństwa danych w różnych krajach oraz zwiększone ryzyko kradzieży danych i oszustw to tylko niektóre z nich.

Usługi związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, które mogą być świadczone przez konsultantów ds. globalnego ryzyka, obejmują doradztwo strategiczne w celu stworzenia skutecznego planu bezpieczeństwa; doradztwo techniczne w celu opracowania i utrzymania technologii; zarządzane usługi w zakresie bezpieczeństwa; oraz ciągłość działania i przywracanie ciągłości działania po awarii.

7. Obawy polityczne

Przedsiębiorstwa często zwracają się do globalnych konsultantów ds. ryzyka, aby pomóc im ocenić sytuację polityczną kraju lub regionu oraz związane z nią ryzyko prowadzenia działalności na rynku. Wiedza ta może być szczególnie przydatna dla firm rozpoczynających działalność na nowym rynku międzynarodowym lub prowadzących działalność w tych częściach świata, w których występuje znaczna niestabilność polityczna.

Wraz ze wzrostem ogólnego zapotrzebowania na usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem, a także w związku z tym, że biznes staje się coraz bardziej globalny, wzrośnie również zapotrzebowanie na globalnych konsultantów ds. ryzyka. Wykwalifikowani profesjonaliści, którzy podążają tą ścieżką kariery, nie będą mieli problemów z realizacją ciekawych projektów.