Post

Imperatywy dla nowej ery branży prawniczej

Zmiany wywołane przez obecny kryzys gospodarczy szybko zmieniły sposób naszej pracy, perspektywy biznesowe i codzienne życie. Po raz pierwszy światowy kryzys zdrowotny połączył się z kryzysem finansowym na taką skalę, a droga naprzód to nieznane dotąd terytorium.

Aby pomóc działom prawnym w nawigacji i osiągnięciu sukcesu w tym nowym środowisku, pod koniec marca 2020 r. Axiom zorganizował wspólnie z Above the Law webinar, którego celem było omówienie wpływu kryzysu na sposób funkcjonowania branży prawniczej oraz jego długofalowych skutków dla tej branży.

W webinarze wzięło udział dwóch prelegentów: Debbie Epstein Henry, założyciel DEH Speaking, Consulting, Writing and Executive Consultant w Axiom; oraz Mark Cohen, założyciel Legal Mosaic i felietonista Forbesa. Dyskusję poprowadził David Pierce, EVP Global Commercial w Axiomie.

Dyskusja koncentrowała się na tym, jak branża prawnicza musi się zmienić, aby przetrwać obecne spowolnienie gospodarcze, a następnie rozwijać się. W niedawnej kolumnie w Forbes Mark Cohen nazwał wpływ koronaawirusa na branżę prawniczą i naszą kulturę jako całość "zdarzeniem sejsmicznym". Debbie Epstein Henry powiedziała uczestnikom: "Jeśli nie wykorzystamy tej okazji do przemyślenia sposobu, w jaki praca jest wykonywana, to naprawdę tracimy tę szansę".

Poniżej przedstawiamy kluczowe punkty z dyskusji, w tym sposób, w jaki obecna chwila zmienia sposoby pracy w branży prawniczej. Możesz również obejrzeć pełny replay na żądanie.

Przemysł prawniczy znajduje się na skraju transformacji, a ten kryzys go przyspieszy i zmusi przemysł prawniczy do innowacji i odejścia od przestarzałych modeli.
Ten moment należy uznać za szansę, która wymaga znacznej zmiany w sposobie funkcjonowania branży prawniczej. Debbie zauważyła: "To od nas zależy, jak zmienimy sposób funkcjonowania naszej branży, a co za tym idzie, jak będziemy obsługiwać naszych klientów".

Mark zaznaczył, że ten kryzys różni się od poprzednich, a konkretnie od kryzysu z 2008 roku, mówiąc: "To nie jest tylko burza gospodarcza, ale bardzo nagła, dramatyczna i prawdziwie całościowa zmiana". Dla branży prawniczej, Mark powiedział: "To nie tylko przyspieszy zmiany, ale także je zrekompensuje."

Przed spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez COVID przemysł prawniczy już się dostosowywał i powoli się zmieniał: Kancelarie prawne znajdowały się pod presją różnicowania się, więcej pracy prawniczej odbywało się we własnym zakresie, usługodawcy prawni poszerzali wiedzę na temat tego, jak można wyodrębnić działalność prawniczą, a technologia zmieniała sposób wykonywania pracy. Jednak, jak zaznaczył Mark, zmiany wprowadzone przez te czynniki "przyspieszą, ponieważ sam pakiet C będzie pod tak intensywną presją, aby dowiedzieć się, jak będą w stanie ponownie wyobrazić sobie, jak robią rzeczy w tym świecie po COVID".

Sposoby pracy i umiejętności prawników będą musiały być skuteczne będzie również zmienić. Mark przewiduje, co następuje:

Powstanie zwinnej, elastycznej siły roboczej w dziedzinie prawa
Większa koncentracja na sposobie świadczenia usług prawniczych
Potrzeba doskonalenia przez prawników umiejętności w zakresie zarządzania projektami, analizy danych i oceny ryzyka
Zauważa on, że ten kryzys "rzuca bardzo jasne światło na fakt, że tradycyjne sposoby świadczenia usług prawniczych już dawno minęły".

Debbie Epstein Henry zgodziła się z tym stwierdzeniem, zauważając: "Ujmijmy to jako szansę w naszej branży, aby z jednej strony lepiej poznać sposób, w jaki świadczymy usługi prawne, a z drugiej strony zarządzać i rozwijać nasz talent. Istnieje tak wiele nieefektywności w sposobie wykonywania pracy w zawodzie prawnika, a pytanie brzmi, czy możemy to postrzegać jako szansę, a nie stratę?".

Praca na odległość zmusi przemysł prawniczy do zaangażowania się w ludzki element pracy i przekształcenia sposobu wykonywania legalnej pracy.
Debbie od ponad 20 lat jest adwokatem nielinearnych karier i zastanawia się nad tym, w jaki sposób legalna praca jest wykonywana. Dla niej ten moment rodzi ważne pytanie, jeśli chodzi o pracę zdalną, a ona pyta: "Czy możemy wykorzystać ten moment, w którym praca zdalna jest wymagana i naprawdę zobaczyć, jak zrobić to lepiej?".

Aby praca zdalna była skuteczna, Debbie zauważa, że firmy muszą:

  • Prowadzenie przemyślanej polityki pracy na odległość w celu zapewnienia, że jakość pracy nie ulegnie negatywnemu wpływowi
  • Ustawienie parametrów dotyczących wyglądu dnia pracy oraz oczekiwań dotyczących reakcji na potrzeby klientów i współpracowników, aby zapewnić poczucie pewności i wspierać lepszą wydajność.
  • Przyjrzyj się uważnie funkcjom ról i zadaniom, które są niezbędne do pracy w określony sposób, aby uzyskać "magiczną mieszankę" połączenia zdalnego i osobistego.
  • Rozpoznawać ludzki element tego, kim jesteśmy i wprowadzać go w sytuacje pracy na odległość, nie dzieląc się z innymi.
  • Dbaj o wytyczne dotyczące pracy zdalnej, aby zapewnić pracownikom wsparcie, którego potrzebują, i umożliwić im dostosowanie się do indywidualnych sytuacji w pracy.

Debbie przyjrzała się temu, jak to przejście na "zdalny mandat" może pomóc zmienić niektóre podstawowe kwestie w branży prawniczej. Stwierdziła: "Ta możliwość pracy zdalnej jest dla nas sposobem na zapewnienie ludziom większej elastyczności i kontroli nad sposobem, w jaki pracują, a co za tym idzie, wykorzystania technologii w celu ułatwienia lepszych, najbardziej opłacalnych odpowiedzi i wykorzystania ich do przekształcenia branży prawniczej".

Liderzy prawni mogą wykorzystać ten moment do ponownej oceny swoich priorytetów i przyjęcia bardziej dynamicznej, integracyjnej branży prawniczej.
"Myślę, że aby ludzie odnieśli sukces zawodowy, muszą być szczęśliwi, idealnie, a przynajmniej osobiście ugruntowani", zaznaczyła Debbie. Nakreśliła, że ten kryzys wymaga działań ze strony liderów prawa w celu zintegrowania życia osobistego i zawodowego, a także dokonania ponownej oceny sposobu pracy zespołów prawniczych.

Według Debbie, prawni przywódcy muszą "stosować dyscyplinę", aby ponownie przemyśleć i zadać sobie pytanie:

  • Czy naprawdę słuchamy naszych klientów i zapewniamy, że dostarczamy im usługi w najlepszy możliwy sposób?
  • Czy naprawdę nadajemy priorytet naszej pracy i przydziałowi czasu w sposób, który dokładnie odzwierciedla wagę różnych projektów i obowiązków, jakie mamy do wykonania?
  • Czy komunikujemy się z naszymi klientami, współpracownikami i społecznością w najbardziej produktywny sposób?

Debbie wyjaśniła: "Ta ocena naszej wydajności, priorytetów i relacji jest czymś, co wszyscy powinniśmy robić regularnie. Ale teraz możemy skorzystać z tej okazji, aby zatrzymać się i upewnić, że to wspólne doświadczenie, które posiadamy, informuje o tym, jak pracujemy i jak żyjemy w przyszłości. Najważniejsze jest to, że musimy wykorzystać ten kryzys, aby robić lepiej i być lepszymi w przyszłości".

Mark zgodził się, podkreślając: "Myślę, że branża prawnicza może wykonać dużo lepszą pracę, jeśli chodzi o to, kto jest w tej branży, i usunąć niektóre z absolutnie anachronicznych barier, które utrudniają ludziom pracę, kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach, i uznać, że jesteśmy branżą usługową. Nie tylko obsługujesz swoją firmę, ale co najważniejsze, obsługujesz swojego klienta lub klienta".

Ostatecznie, liderzy prawni, którzy są w stanie porzucić "sposoby, w jakie zawsze to robiliśmy" i pracować ze zwinnością i rozwagą, wyposażyli się w nowe możliwości i nowe modele świadczenia usług prawniczych. W rezultacie od tego momentu wyłonią się umocowani i gotowi na przekształcenie branży prawniczej.