Post

Kto i jak może inwestować w srebro?

W przeciwieństwie do złota, którego wydobywane światowe rezerwy rosną każdego roku, dostępne rezerwy niegdyś wydobywanego srebra są stopniowo wyczerpywane ze względu na jego aktywne wykorzystanie w przemyśle. Czy zatem warto inwestować w ten kruszec?

Srebrne sztabki: cena, wartość, trendy

W przeciwieństwie do srebra, które występuje głównie w postaci dzieł sztuki, złoto w przeważającej części występuje w postaci sztabek i monet, które w dowolnym momencie można wykorzystać do celów przemysłowych, ale w przeciwieństwie do srebra tylko niewielka część złoto wydobywane corocznie jest konsumowane w przemyśle (największa jego część trafia na potrzeby inwestorów) i to nie tyle dlatego, że złoto jest obecnie droższe od srebra, ale dlatego, że srebro ma unikalne właściwości techniczne przewyższające parametry techniczne złota, i trudno byłoby zrezygnować z jego użycia, nawet gdyby srebrne sztabki kosztowały coraz drożej.

W średniowiecznej Europie stosunek cen złota do srebra wynosił z reguły 1 do 16, ponieważ od dawna uznano, że skorupa ziemska zawiera ogólnie 16 razy więcej srebra niż złota. Według oficjalnych danych, roczna produkcja srebra w ostatnim dziesięcioleciu wynosi 20 tysięcy ton, czyli 600 milionów uncji trojańskich, ośmiokrotnie przekraczając roczną produkcję złota. Według innych szacunków - w całej historii ludzkości wydobyto około 160 tys. ton złota i (według szacunków maksymalnych) 1,6 mln ton srebra. Zatem stosunek całego wydobywanego srebra do złota wynosi około 10 do 1. Roczna produkcja złota wynosi około 2,5 tys. ton, srebra - około 22 tys. ton. Oznacza to, że stosunek corocznie wydobywanego srebra do złota również waha się w okolicach 9-10 do 1. Jeśli spojrzeć na stosunek ceny złota do srebra, to wynosi on około 53 do 1. Oznacza to, że jedną uncję trojańską złota można kupić za 53 uncje srebra. Ten wskaźnik (Gold Silver Ratio lub GSR) służy jako ważny wskaźnik do porównawczej oceny srebra i złota. Zatem w stosunku do złota srebro jest około 5 razy niedowartościowane. Ta obserwacja jest jednak prawdziwa tylko wtedy, gdy złoto i srebro są uważane za dwa zamienne metale szlachetne.

Historycznie tak było, więc przez wiele stuleci współczynnik GSR był dość bliski 10 i wahał się od 12 do 16 uncji srebra na uncję złota. Na przykład na początku XVIII wieku słynny naukowiec Izaak Newton, gdy był szefem mennicy brytyjskiej, ustalił stosunek srebra do złota na 15,5 do 1. Ten stosunek pozostał niezmieniony w Imperium Brytyjskim przez dwa wieki do początku XX wieku. W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku era bimetalizmu zakończyła się wraz z ustanowieniem standardu złota, co doprowadziło do obniżenia ceny srebra, a tym samym do wzrostu wskaźnika GSR. Tak więc niedoszacowanie srebra w stosunku do istniejącego od dawna złota było konsekwentnie spowodowane dwoma głównymi powodami - po pierwsze odrzuceniem bimetalizmu, a następnie odrzuceniem standardu złota.

Zatem cena srebra w przyszłości będzie determinowana zarówno przez czynniki produkcji przemysłowej, jak i czynniki monetarne, co czyni metal „księżycowy” wyjątkowym narzędziem inwestycyjnym. Jednocześnie, w przeciwieństwie do miedzi, cynku, ropy naftowej i innych towarów, srebro jest dostępne dla większości drobnych inwestorów do zakupu i przechowywania w postaci fizycznej. Dalszy wzrost ceny złota, który przewiduje się w nie tak odległej przyszłości, pociągnie za sobą zdecydowany wzrost ceny srebra, ponieważ jest ono obecnie niedowartościowane w stosunku do złota.

sztabki srebra

Czy inwestycja w srebro się opłaca?

2/3 srebra wydobywanego z wnętrzności ziemi jest wynikiem ubocznego wydobycia innych metali (miedzi, cynku, ołowiu, złota). Oznacza to, że dla producentów tych metali przychody ze sprzedaży srebra nie są głównym źródłem zysku, dlatego światowa produkcja srebra w dużej mierze zależy nie od ceny srebra, ale od cen miedzi, cynku, ołowiu i złoto. Sprzedaż zgromadzonych państwowych rezerw srebra przez długi czas pokrywała deficyt metalu na rynku, ale do listopada 2010 r. źródło to praktycznie wyschło. Na razie pomaga srebro „wtórne” (to około 20% rocznej podaży metalu), ale możliwości zwiększenia jego podaży są ograniczone.

Srebro jest dziś konsumowane w ogromnych ilościach. Roczne zapotrzebowanie na srebro przekroczyło jego produkcję średnio o 25%, a przez ostatnie 10 lat - o 50 i to pomimo tego, że obecny poziom wydobycia srebra jest setki razy wyższy niż poziom jego wydobycia w minionych stuleciach. Jeśli chodzi o srebro, to jego rezerwy od 65 lat stale się zmniejszają, a biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na ten metal, będą się zmniejszać aż do całkowitego wyczerpania. Kiedy wyczerpią się dostępne zapasy srebra to zgodnie z ekonomicznym prawem popytu i podaży brak dostępnych zapasów srebra doprowadzi do wzrostu jego popytu, co z kolei nieuchronnie doprowadzi do wzrostu ceny tego metalu, która w tym przypadku wzrośnie 10, 100, a może 1000-krotnie od jego dzisiejszej ceny, w zależności od okoliczności.