Specyfika Karty Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Karta Charakterystyki Substancji Chemicznych jest dokumentem, który cieszy się coraz większą popularnością. W dokumencie tym możemy znaleźć szereg ważnych...

Czytaj więcej

Czy umowa przedwstępna pociąga za sobą prawo do rozporządzania nieruchomością dla celów budowlanych?

Przed rozpoczęciem budowy inwestor musi wypełnić szereg obowiązków. Jednym z nich jest złożenie oświadczenia o posiadaniu prawa do rozporządzania...

Czytaj więcej

Przedawnienie po 6, a nie 10 latach - zmiany w Kodeksie cywilnym

W dniu 9 lipca br. wejdą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego regulujące przedawnienie roszczeń. Zmiany są istotne, gdyż obejmują nie tylko...

Czytaj więcej

Rezydencja podatkowa podczas blokady

W oparciu o nasze doświadczenia i rozwiązania wprowadzone przez niektóre kraje UE, poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące wpływu, jaki COVID-19 ma na...

Czytaj więcej

Stawka amortyzacyjna w tzw. prywatnym leasingu a lokal użytkowany w biznesie

Polskie organy podatkowe potwierdzają, że podatnicy mają prawo do obniżenia dochodu uzyskanego z tzw. leasingu prywatnego (nie w ramach działalności...

Czytaj więcej

Nowa opłata za wodę deszczową

W dniu 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowa ustawa - Prawo wodne. Ustawa ta, jeszcze na etapie prac nad nią, wywołała liczne kontrowersje, w szczególności...

Czytaj więcej

Wkrótce w Polsce rusza Echo of the Panama Papers - Centralny Rejestr Właścicieli Dobroczynnych

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ("Ustawa o Praniu Pieniędzy"), 13 października 2019 roku Polska uruchomi...

Czytaj więcej

Wygrane w zakładach sportowych i zeznanie podatkowe PIT

Zawody sportowe wywołują wielkie emocje. Wygrane - wielka duma, satysfakcja i ... często wiążą się z dużymi sumami pieniędzy. I wiemy, że te ostatnie...

Czytaj więcej

Ulga na cele mieszkaniowe w Polsce - jak to działa od 1 stycznia 2019 roku?

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące tzw. ulgi mieszkaniowej, tj. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, związane ze...

Czytaj więcej

Polskie przepisy podatkowe dotyczące wirtualnej wymiany walut

W ostatnich latach obserwuje się rozwój walut wirtualnych i wzrost liczby związanych z nimi transakcji. Niestety, polskie prawo podatkowe nie nadąża za...

Czytaj więcej

Polski podatek od dochodów z tytułu środków trwałych obejmuje hotele, centra konferencyjne i obiekty sportowe

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych w zakresie tzw. podatku od nieruchomości...

Czytaj więcej

Nowe zasady poboru podatku u źródła w Polsce - ponownie częściowo odroczone

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych nałożyła na podmioty dokonujące płatności szereg obowiązków, takich jak m...

Czytaj więcej

Czy polska spółka zapłaci podatek dochodowy od majątku likwidacyjnego przekazanego jej udziałowcowi?

Po wejściu w życie art. 14a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie było pewności, czy przepis ten ma zastosowanie do sytuacji, w których spółka w...

Czytaj więcej

Wyrok ETS w sprawie "rządów prawa" w Polsce - co dalej z europejskim nakazem aresztowania?

Komentarze nie zanikają po wczorajszym (25 lipca 2018 r.) precedensowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym obywatela Polski - A...

Czytaj więcej

Konsekwencje niezgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Właścicieli Dobroczynnych w Polsce

Od 13 października 2019 roku wejdą w życie w Polsce przepisy wprowadzające Centralny Rejestr Właścicieli Dobroczynnych, w odpowiedzi na wdrożenie unijnej...

Czytaj więcej

Ulgi podatkowe wynikające z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polsce

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) oferują szereg udogodnień i preferencji podatkowych dla przedsiębiorstw działających na ich terenie. Na jakie korzyści...

Czytaj więcej

Kilka słów o zarządzaniu sprawami spadkowymi - analiza projektu ustawy

W ramach pakietu "100 zmian dla firm" w Sejmie prowadzone są prace nad projektem ustawy o zarządzaniu spadkiem przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Ma on służyć...

Czytaj więcej

Ulga podatkowa dla darczyńców - zerowa stawka VAT dla podmiotów dostarczających wyposażenie ochrony osobistej

Wyjątkowe okoliczności, z jakimi mamy do czynienia w związku z epidemią SARS-CoV-2, skutkują mnogością nowych rozwiązań legislacyjnych. Rozwiązania te...

Czytaj więcej

Zyski kapitałowe zrealizowane ze zbycia akcji polskiej spółki akcyjnej podlegają opodatkowaniu tylko w państwie siedziby zbywającego

Albert Einstein powiedział kiedyś, że pytanie dotyczące podatków jest zbyt trudne dla matematyka. Należy je zadać filozofowi. Niestety, światowej sławy...

Czytaj więcej