Rozporządzenie REACH: aktualne przepisy i regulacje

REACH rozporządzenie Unii Europejskiej, zostało przyjęte celem poprawienia ochrony ludzkiego zdrowia oraz środowiska przed możliwymi zagrożeniami...

Czytaj więcej

Specyfika Karty Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji Chemicznych

Karta Charakterystyki Substancji Chemicznych jest dokumentem, który cieszy się coraz większą popularnością. W dokumencie tym możemy znaleźć szereg ważnych...

Czytaj więcej

Czy umowa przedwstępna pociąga za sobą prawo do rozporządzania nieruchomością dla celów budowlanych?

Przed rozpoczęciem budowy inwestor musi wypełnić szereg obowiązków. Jednym z nich jest złożenie oświadczenia o posiadaniu prawa do rozporządzania...

Czytaj więcej

Przedawnienie po 6, a nie 10 latach - zmiany w Kodeksie cywilnym

W dniu 9 lipca br. wejdą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego regulujące przedawnienie roszczeń. Zmiany są istotne, gdyż obejmują nie tylko...

Czytaj więcej

Rezydencja podatkowa podczas blokady

W oparciu o nasze doświadczenia i rozwiązania wprowadzone przez niektóre kraje UE, poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące wpływu, jaki COVID-19 ma na...

Czytaj więcej

Stawka amortyzacyjna w tzw. prywatnym leasingu a lokal użytkowany w biznesie

Polskie organy podatkowe potwierdzają, że podatnicy mają prawo do obniżenia dochodu uzyskanego z tzw. leasingu prywatnego (nie w ramach działalności...

Czytaj więcej

Nowa opłata za wodę deszczową

W dniu 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowa ustawa - Prawo wodne. Ustawa ta, jeszcze na etapie prac nad nią, wywołała liczne kontrowersje, w szczególności...

Czytaj więcej

Wkrótce w Polsce rusza Echo of the Panama Papers - Centralny Rejestr Właścicieli Dobroczynnych

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ("Ustawa o Praniu Pieniędzy"), 13 października 2019 roku Polska uruchomi...

Czytaj więcej

Wygrane w zakładach sportowych i zeznanie podatkowe PIT

Zawody sportowe wywołują wielkie emocje. Wygrane - wielka duma, satysfakcja i ... często wiążą się z dużymi sumami pieniędzy. I wiemy, że te ostatnie...

Czytaj więcej

Ulga na cele mieszkaniowe w Polsce - jak to działa od 1 stycznia 2019 roku?

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące tzw. ulgi mieszkaniowej, tj. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, związane ze...

Czytaj więcej

Polskie przepisy podatkowe dotyczące wirtualnej wymiany walut

W ostatnich latach obserwuje się rozwój walut wirtualnych i wzrost liczby związanych z nimi transakcji. Niestety, polskie prawo podatkowe nie nadąża za...

Czytaj więcej

Polski podatek od dochodów z tytułu środków trwałych obejmuje hotele, centra konferencyjne i obiekty sportowe

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych w zakresie tzw. podatku od nieruchomości...

Czytaj więcej

Nowe zasady poboru podatku u źródła w Polsce - ponownie częściowo odroczone

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych nałożyła na podmioty dokonujące płatności szereg obowiązków, takich jak m...

Czytaj więcej

Czy polska spółka zapłaci podatek dochodowy od majątku likwidacyjnego przekazanego jej udziałowcowi?

Po wejściu w życie art. 14a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie było pewności, czy przepis ten ma zastosowanie do sytuacji, w których spółka w...

Czytaj więcej

Wyrok ETS w sprawie "rządów prawa" w Polsce - co dalej z europejskim nakazem aresztowania?

Komentarze nie zanikają po wczorajszym (25 lipca 2018 r.) precedensowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym obywatela Polski - A...

Czytaj więcej

Konsekwencje niezgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Właścicieli Dobroczynnych w Polsce

Od 13 października 2019 roku wejdą w życie w Polsce przepisy wprowadzające Centralny Rejestr Właścicieli Dobroczynnych, w odpowiedzi na wdrożenie unijnej...

Czytaj więcej

Ulgi podatkowe wynikające z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polsce

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) oferują szereg udogodnień i preferencji podatkowych dla przedsiębiorstw działających na ich terenie. Na jakie korzyści...

Czytaj więcej

Kilka słów o zarządzaniu sprawami spadkowymi - analiza projektu ustawy

W ramach pakietu "100 zmian dla firm" w Sejmie prowadzone są prace nad projektem ustawy o zarządzaniu spadkiem przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Ma on służyć...

Czytaj więcej

Ulga podatkowa dla darczyńców - zerowa stawka VAT dla podmiotów dostarczających wyposażenie ochrony osobistej

Wyjątkowe okoliczności, z jakimi mamy do czynienia w związku z epidemią SARS-CoV-2, skutkują mnogością nowych rozwiązań legislacyjnych. Rozwiązania te...

Czytaj więcej

Zyski kapitałowe zrealizowane ze zbycia akcji polskiej spółki akcyjnej podlegają opodatkowaniu tylko w państwie siedziby zbywającego

Albert Einstein powiedział kiedyś, że pytanie dotyczące podatków jest zbyt trudne dla matematyka. Należy je zadać filozofowi. Niestety, światowej sławy...

Czytaj więcej