Post

Najważniejsze wskazówki dotyczące pisania wniosków o dotacje UE

Kiedy naukowcy mają już w ręku innowacyjny pomysł, w centrum ich uwagi staje pozyskanie środków na jego realizację. Spędzają miesiące na opracowywaniu wysoce konkurencyjnych wniosków o dotacje, które, miejmy nadzieję, zapewnią im tak potrzebne fundusze. Praca z setkami takich pełnych nadziei i zaangażowania wnioskodawców pozwala nam zauważyć różne trendy, na których warto się skupić, aby w przyszłości poprawić jakość wniosków o dotacje. Jeden z takich trendów odnosi się do pisania samego wniosku. Mówiąc wprost - naukowcy mogą mieć najbardziej innowacyjne pomysły na badania, ale jeśli sam wniosek nie jest jasny, to nigdzie ich nie zaprowadzi. Niechlujne lub nieukierunkowane pisanie wniosku może całkowicie przesłonić każdy innowacyjny pomysł, a to może ostatecznie zniweczyć szanse na finansowanie. Z tego właśnie powodu stworzyliśmy nasz przewodnik z najlepszymi wskazówkami dotyczącymi pisania wniosków o dotacje unijne. Czytaj dalej, aby poznać pomocne wskazówki, jak stworzyć jasny i zrozumiały wniosek o dotację.

Zawsze pamiętaj o recenzentach

Ponad wszystko inne, myślą przewodnią dla wnioskodawców podczas przygotowywania wniosku musi być punkt widzenia recenzentów. Na koniec dnia - recenzenci decydują o tym, czy grant zostanie przyznany. Każde zdanie, struktura, akapit i ogólny przepływ wniosku musi mieć ich na uwadze.

Warto zwrócić uwagę na dwa ważne punkty:

 1. Recenzenci pochodzą z różnych narodowości z całego świata (nie ograniczając się nawet do Europy). Oznacza to, że angielski nie zawsze jest ich językiem ojczystym.
 2. Recenzenci muszą przebrnąć przez wiele wniosków w krótkim czasie. To oznacza dużo czytania i rozumienia po ich stronie. Jeśli nie rozumieją czegoś z powodu sposobu, w jaki wniosek został napisany, może to zagrozić szansom na przejście do następnej rundy oceny.

Nie zmuszaj recenzentów do cięższej pracy niż muszą. Ich czas jest najważniejszy, a większość recenzentów podejmie decyzję bardzo szybko. Więc - jak możemy zapewnić, że nasz wniosek będzie przebiegać gładko przez nich? Czytaj dalej, aby poznać nasze najważniejsze wskazówki dotyczące pisania wniosków o dotacje.

Najważniejsze wskazówki dotyczące pisania wniosków o dotacje

Poniżej znajduje się nasza lista najważniejszych wskazówek dotyczących pisania wniosków o dotacje, o których należy pamiętać podczas pisania wniosku:

 1. Zawsze zaczynaj od jasnego komunikatu wyjaśniającego, o co chodzi w projekcie. To jest to, co w pierwszej kolejności interesuje recenzentów ("Co ja czytam? Jaki jest cel projektu?"). Zalecamy unikanie długich tekstów wprowadzających na początku wniosku i jak najszybsze przejście do sedna (najlepiej na pierwszej stronie wniosku). Wywarcie pozytywnego wrażenia na recenzentach od samego początku może zwiększyć szanse na to, że będą oni mieli pozytywny "emocjonalny feedback" na temat wniosku podczas całego procesu recenzji.
 2. Miej jasny zarys wniosku. Zarysowanie wniosku przed jego napisaniem zapewnia przepływ tekstu z jednej części do drugiej. W ten sposób wszystkie pomysły są spójne i łączą się w całość. W rezultacie cała historia będzie płynna i jasna dla recenzentów. Bez konspektu, wniosek będzie sprawiał wrażenie bardzo "oklepanego" i nieprofesjonalnego.
 3. Stwórz wniosek, który jest przyjemny dla oczu. Używaj nagłówków i podtytułów, aby rozbić długie akapity, wypunktowań, aby uprościć długie listy i unikaj "podwójnych spacji". Użycie "białej przestrzeni" da recenzentom szansę na odpoczynek dla ich oczu. Wniosek, który przytłacza recenzentów niekończącymi się kawałkami tekstu, nie będzie dla nich atrakcyjny.
 4. Wskazówka: Zwróć uwagę na ogólny układ tego postu jako przykład.
 5. Głos aktywny kontra głos bierny. Głos bierny. Kiedy budujesz nowe zdanie, najpierw zdecyduj, czy w centrum uwagi znajduje się "wykonawca" (osoba, PI, która wykonuje pracę). Jeżeli jest to ważne, mów w głosie czynnym. Jeżeli nie jest to ważne, użyj głosu biernego.
 6. Przykład: Dane zostały zebrane od 500 pacjentów LUB Badacz zebrał dane od 500 pacjentów. Głos bierny w pierwszym zdaniu (wykonawca nie jest ważny) i głos czynny w drugim (wykonawca jest ważny) są jasne w tych przykładach. Nacisk musi być widoczny, niezależnie od tego, który głos wybierzesz, i to będzie również to, na czym skupią się recenzenci.
 7. Używaj prostych słów. Pisma naukowe wyjaśniające naukę stojącą za każdym innowacyjnym pomysłem bez wątpienia będą zawierały skomplikowane terminy, których recenzenci mogą nie znać do końca. Jeśli to tylko możliwe, upraszczaj język i używaj słów, które są łatwe do zrozumienia.
 8. Mniej znaczy więcej. Ogranicz zbędne słowa i pisz przejrzyście. Dokładne wyjaśnienie ważnej kwestii nie musi oznaczać użycia dużej ilości słów. Czasami - powiedzenie czegoś mniejszą ilością słów sprawia, że jest to o wiele łatwiejsze do zrozumienia. Pamiętaj o tym podczas pisania.
 9. Unikaj powtórzeń. Staraj się powtarzać te same słowa lub pojęcia tylko wtedy, gdy trzeba podkreślić coś ważnego. W przeciwnym razie, powtarzanie może być dość nudne dla recenzentów.
 10. Jeden akapit na każdy podtemat.  Nawet jeśli oznacza to krótsze, lub bardzo krótkie akapity - upewnij się, że każdy akapit skupia się tylko na jednym temacie. Wiele tematów w jednym akapicie powoduje, że czyta się je bardzo długo i mogą one łatwo zdezorientować recenzentów.
 11. Najważniejsza informacja musi być na pierwszym miejscu. Niezależnie od tego, czy jest to początek akapitu, czy samo zdanie, najważniejsza informacja musi pojawić się jako pierwsza. To pokaże recenzentom, na czym mają się skupić. Zapisanie ważnych informacji na końcu może spowodować, że recenzenci przeoczą niektóre bardzo ważne punkty wniosku.
 12. Różnicuj długość zdań pomiędzy krótkimi, średnimi i długimi. Większość badaczy ma tendencję do pisania tylko bardzo długich i ekspresyjnych zdań, które są pełne informacji. Jest to niezwykle trudne dla recenzentów, ponieważ spędzają oni dużo czasu na rozkładaniu każdego zdania na krótsze części. Wykonaj za nich tę ciężką pracę. Ułóż każdy akapit ze zdań o różnej długości. (Tak jak w tym przypadku).
 13. Wskazówka: kiedy masz już pierwszy szkic, użyj trzech różnych kolorów markerów, aby zaznaczyć: 1. Krótkie zdania 2. Zdania średnie i 3. Długie zdania. Kolory będą mówiły same za siebie. Będzie jasne, jaki jest ogólny obraz i co należy poprawić lub zredukować.
 14. Na koniec, ale na pewno nie najmniej ważne - odłóż wniosek na jakiś czas i dopiero wtedy go popraw. Naukowcy czytają i ponownie czytają swoje wnioski więcej razy niż można to odnotować. W pewnym momencie prowadzi to do przełączenia się na autopilota podczas korekty ich pracy. Jest to solidny sposób na przeoczenie ważnych kwestii, które muszą być naprawione we wniosku. Odejście od wniosku na co najmniej tydzień może pomóc w uniknięciu tego.

Źródła online pomagające w weryfikacji wniosku

Oczywiście, po zakończeniu pisania wniosku i sprawdzeniu wszystkich powyższych wskazówek dotyczących pisania dotacji, nie ma nic złego w korzystaniu z dodatkowych narzędzi, aby upewnić się, że wniosek jest w dobrej formie. W dzisiejszych czasach, świat online oferuje wiele wspaniałych narzędzi do sprawdzania poprawności gramatycznej i czytelności wniosku. Skuteczną pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych znajdziesz na https://www.a1europe.pl/pozyskiwanie-funduszy-unijnych-i-obsluga-dotacji-krakow/b_fhcm.