Przetargi

Dokumentacja przetargowa on-line, bieżąco aktualizowana baza orzeczeń KIO

Moduł zawiera generatory i wzory dokumentów dla wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych, w tym: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, oświadczenia o udostępnieniu potencjału i innych oświadczeń składanych przez wykonawcę, umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum, pełnomocnictwa do podpisania oferty przetargowej. Podzielona tematycznie baza orzeczeń KIO i sądów powszechnych w sprawach zamówień publicznych.


Cennik Kup tylko ten moduł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.