Post

Wyłaniająca się rola doradców ds. Produktów

Wskazówki dotyczące doradztwa produktowego mają kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw wprowadzających na rynek produkty nowej technologii. Ta strategiczna pozycja, łącząca w sobie obszary umów handlowych, regulacji prawnych, prywatności, własności intelektualnej i praktyk ochrony konsumenta, jest coraz bardziej potrzebna w Dolinie Krzemowej i nie tylko. W odpowiedzi na wzrost w tej dziedzinie, Axiom i Above the Law zebrali liderów doradztwa produktowego z PayPal, Facebook/WhatsApp i Amazon Alexa na seminarium internetowym, aby omówić, jakie firmy mogą szukać w, i jak prawnicy mogą budować karierę jako, doradztwo produktowe.

W webinarze wzięli udział paneliści:

  • Tina Hwang, dyrektor ds. prawnych i zastępca głównego radcy prawnego, WhatsApp
  • Ben Adams, wiceprezes ds. prawnych, PayPal
  • Mark Schneider, adwokat Axiom zatrudniony w Amazon Alexa

Ogólnie rzecz biorąc, doradztwo produktowe ma na celu zrozumienie produktów, priorytetów, planów i procesów firmy. Dokonują oni przeglądu zewnętrznej komunikacji na temat produktu, a także pomagają w reprezentowaniu firmy zarówno na zewnątrz, jak i podczas działań regulacyjnych.

Poniżej przedstawiamy kluczowe punkty jednogodzinnej dyskusji, która umożliwiła uczestnikom głębsze zrozumienie kluczowej roli, jaką dla innowacyjnych przedsiębiorstw odgrywa doradztwo produktowe, oraz tego, w jaki sposób prawnicy z doświadczeniem w wielu różnych obszarach praktyki i specjalnościach prawniczych mogą budować solidną karierę jako doradcy produktowi. Na życzenie można również obejrzeć pełną replikę webinaru.

Co to znaczy być doradcą produktowym w branży technologicznej?
"Kiedy ktoś pyta mnie, co to znaczy być doradcą produktowym, mówię, że jestem doradcą strategicznym dla biznesu, albo jestem doradcą biznesowym", wyjaśniła Tina Hwang z WhatsApp.

Doradztwo produktowe często opiera się na trzech celach strategicznych, które ilustrują główne obowiązki, jakie wiążą się z ich rolą:

1. Rozwiń interes

Doradztwo produktowe musi rozumieć cele biznesowe, cele, harmonogram i proces, a następnie współpracować z wielofunkcyjnym zespołem w całym przedsiębiorstwie, aby osiągnąć te cele.

2. Chronić firmę

Zidentyfikuj ryzyko, znajdź ekspertów w tej dziedzinie i opracuj plan ograniczania ryzyka, aby chronić firmę.

3. Połączyć kropki

Koordynacja wśród ekspertów prawnych i merytorycznych w celu stworzenia planu wprowadzenia produktu na rynek, a także włączenie zespołów funkcjonalnych, takich jak zespoły ds. polityki, marketingu i komunikacji, ds. produktów i inżynierii w celu ograniczenia ryzyka.

Jakie są zalety doskonałego doradztwa produktowego?

"Skutecznie, jesteś mini-ogólnym doradcą dla zespołu, który wspierasz, więc kluczowe jest, aby myśleć o tym, jak stworzyć zaufanie i stać się zaufanym partnerem biznesowym", powiedział Ben Adams z PayPal.

Budowanie zaufania oraz podkreślanie współpracy i komunikacji to cechy, które pozwalają doradcom produktowym wyróżniać się w swojej pracy. Skuteczni doradcy produktowi służą jako ważne łączniki pomiędzy biznesem a prawem, edukując swoich partnerów biznesowych w kwestiach regulacyjnych, a także edukując partnerów prawnych w kwestiach biznesowych, dzięki czemu prawnicy mogą skuteczniej dążyć do osiągnięcia celów biznesowych.

Doradztwo produktowe staje się nieocenionym partnerem biznesowym dzięki poznawaniu swoich klientów i mnogości wyzwań, które przed nimi stoją, a także tego, co napędza ich zarówno zawodowo, jak i osobiście. Kiedy doradca produktowy dogłębnie zrozumie osoby, z którymi pracuje, może skuteczniej współpracować w celu osiągnięcia właściwych wyników dla swoich klientów.

Aby móc naprawdę współpracować, prawnicy zajmujący się doradztwem produktowym muszą z zadowoleniem przyjmować informacje zwrotne. Ponieważ ich główną rolą jest wspieranie ogólnych celów biznesowych, muszą odpowiedzieć i dokładnie rozważyć pytania dotyczące odbioru produktu i komunikacji, a także znaleźć właściwą równowagę między perspektywą prawną i perspektywy produktu.

Ponadto, skuteczne doradztwo produktowe musi wypracować całościowe zrozumienie procesu zarządzania produktem, tak aby można było skutecznie wykorzystać ten proces. W ten sposób mogą oni zidentyfikować szerszy zakres potencjalnych problemów, wykraczających poza zakres samych przepisów.

W jaki sposób doradztwo produktowe może pomóc połączyć interesariuszy biznesowych i prawnych?

Ben Adams podkreślił, że ułatwienie procesu wprowadzania w życie doświadczenia produktowego oznacza skupienie się na realizacji. "Uprzedzenie do działania i dążenie do ciągłego postępu będzie również polegać na budowaniu zaufania do partnerów biznesowych, gdy będą oni doceniać i rozumieć, że ich priorytety strategiczne są Twoimi priorytetami strategicznymi" - zauważył.

Dla jednostek biznesowych, z którymi pracują, doradztwo produktowe może być pojedynczym oknem na prawo. Z tego powodu muszą być oni silnymi kierownikami projektów, którzy widzą cały problem, a w razie potrzeby zatrudniają dodatkowych ekspertów, takich jak specjaliści ds. ochrony prywatności lub specjaliści ds. regulacji prawnych.

Ogólnie rzecz biorąc, świetny doradca produktowy jest prawdziwym łącznikiem, który może ułatwić wielu interesariuszom, wpłynąć na decyzje i pomóc zespołom osiągnąć konsensus.

Jakie jest niezbędne doświadczenie i umiejętności, które powinien posiadać doradca produktowy?

"Nie ma magicznych umiejętności w zakresie doradztwa produktowego", powiedział Ben Adams, ale kluczem są ludzie, którzy są ogólnie rzecz biorąc "głodni intelektualnie, stale uczący się, którzy są wyraźnymi komunikatorami, z silnym podejściem opartym na współpracy". Zauważył on również, że doradztwo produktowe niekoniecznie jest rolą wyjątkową, ale taką, którą prawnicy wewnętrzni pełnią od dłuższego czasu.

Skuteczni doradcy produktowi wywodzą się z różnych środowisk prawnych, w tym sporów sądowych, fuzji i przejęć, startupów, organów regulacyjnych, ochrony konsumentów i prywatności. Wielu z nich ma doświadczenie w pracy w branżach o wysokim stopniu regulacji, takich jak usługi finansowe lub opieka zdrowotna, i często przekonuje się, że doświadczenia te łatwo przechodzą do roli doradcy produktowego.

Inne kluczowe umiejętności w zakresie doradztwa produktowego obejmują umiejętność tworzenia prostoty ze złożoności, komfortową współpracę z zespołami inżynierów i menedżerów produktu, kreatywne myślenie i empatię.

Ogólnie rzecz biorąc, dla tych, którzy chcą rozpocząć pracę w roli doradcy produktowego, Ben doradzał: "Znajdź sobie drogę do firmy pod takim kątem jak fuzje i przejęcia, handel czy sprawy sądowe, a wtedy pojawi się mnóstwo bocznych możliwości. W związku z tym, może nie wynikać to z Twojego obecnego doświadczenia, że masz prawo podjąć się roli doradcy produktowego, ale nie oznacza to, że nie możesz podjąć się innej roli i odnaleźć drogi do niej. Jest to bardzo powszechna droga w wielu dużych firmach technologicznych."

Z jakimi problemami spotykają się często osoby zajmujące się doradztwem produktowym i jak sobie z nimi radzą?

Wspólne kwestie związane z doradztwem produktowym często dotyczą regulacji prywatności, umów, własności intelektualnej oraz fuzji i przejęć. Ogólnie rzecz biorąc, kluczowe znaczenie ma kompleksowe zrozumienie otoczenia regulacyjnego wokół danego obszaru produktów, jak również dostosowanie umów handlowych do konkretnych klientów. Ponadto, ochrona danych osobowych znajduje się na pierwszym miejscu w regulacjach dotyczących pól minowych, a doradcy produktowi muszą rozumieć kwestie dostępu, ochrony danych i zgodności z przepisami, a także edukować wewnętrzne zespoły w zakresie ochrony danych, jak również audytować bieżące mechanizmy zgodności.

Panel doradzał również, że wielu doradców produktowych koncentruje się kwadratowo na rozwoju i wprowadzeniu produktu na rynek, a za mało na metodach dystrybucji po wprowadzeniu produktu na rynek. Ale planowanie po uruchomieniu jest funkcją krytyczną.

Ogólnie rzecz biorąc, panelista Mark Schneider zarekomendował następujące kroki w celu opracowania najlepszych praktyk w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów dotyczących doradztwa produktowego:

Do zrobienia:

  • Pracuj jako zespół. Dobrze zorganizowany zespół może wykryć problemy i złagodzić je zanim staną się problemami.
  • Planuj skalę, porażkę i powtarzalność. Unikaj nawyku sprzedawania czegoś, a następnie budowania tego, co sprzedałeś.
  • Ćwiczyć myślenie początkujących. Bądź zorientowany na naukę, a nie działać jako zespół "ekspertów", którzy zakładają, że znają wszystkie odpowiedzi.
  • Weź udział w szkoleniach przekrojowych i rotacji swoich zespołów, aby zbudować solidną i zróżnicowaną wiedzę na temat funkcji wewnętrznych.

Nie rób:

  • Uspokój się. Ustaw wysoki poprzeczkę i przedyskutuj energicznie, czy dany produkt rozwija misję Twojej firmy i buduje długoterminową wartość.
  • Pomyśl o małej wartości. Przyjmij nastawienie na wzrost.
  • Bądź pewny. Zachowaj zdrowy sceptycyzm i powróć do wcześniejszych przekonań.