Post

Zezwolenia na transport odpadów wygasną

W ostatnim czasie przedsiębiorcy otrzymali piorunującą informację, że zgodnie z oczekiwaniami od ponad 5 lat utworzono rejestr podmiotów wprowadzających do obrotu produkty, produkty w opakowaniach oraz podmiotów gospodarujących odpadami. Utworzenie rejestru i zasady wpisywania do niego mogą jednak być przeszkodą dla wielu przedsiębiorców. W najgorszym przypadku nieprzestrzeganie nowych zasad może nawet spowodować zawieszenie działalności przedsiębiorstwa na jakiś czas.

Obowiązek wpisu do rejestru Dla osób niewtajemniczonych w sprawę wyjaśniam, że obowiązek wpisu do nowo utworzonego rejestru obejmie przedsiębiorców prowadzących określony rodzaj działalności, nazwijmy go działalnością "środowiskową". W grupie wybranych znajdą się m.in. podmioty zajmujące się transportem odpadów. I to właśnie te podmioty powinny zachować szczególną ostrożność, aby nie wpaść w pułapkę stworzoną dla nich przez przepisy prawa, które mogą skutecznie wstrzymać, przynajmniej na jakiś czas, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów. Jedną z przewidywanych zmian jest bowiem ..... wygaśnięcie zezwoleń na transport odpadów. Ale nie nastąpi to od razu.

A co z już wydanymi zezwoleniami?

Dziś możemy powiedzieć, że podmiot chcący świadczyć usługi w zakresie transportu odpadów został zobowiązany "od zawsze" do uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Zostało ono oparte na ustawie o odpadach z 2001 roku i takie rozwiązanie (przy okazji wykorzystując bardzo ciekawą strukturę prawną) zostało przeniesione do obecnie obowiązującego prawa z 2012 roku. Ale nic nie trwa wiecznie. Od dnia 24 stycznia 2018 r., tj. od dnia utworzenia wspomnianego Rejestru, zezwolenia na transport odpadów nie będą już wydawane. Zostały one zastąpione obowiązkiem uzyskania wpisu do Rejestru przez podmiot transportujący odpady. Potwierdzeniem realizacji tego wydania będzie niepowtarzalny numer rejestracyjny nadany indywidualnie danemu przedsiębiorcy.

Okres przejściowy

Powstaje pytanie, co z zezwoleniami, które zostały wydane przed magiczną datą założenia Rejestru? Odpowiedź jest z pewnością zadowalająca dla przedsiębiorców, a mianowicie .... pozostają one ważne. Ale - bo przecież zawsze jest pewne "ale" - pozostają ważne tylko przez pewien, ściśle określony okres czasu. Datą graniczną jest 24 lipca 2018 roku. Po tej dacie wygasną wszystkie zezwolenia wydane na transport odpadów, a przedsiębiorca, który chce kontynuować działalność w tym sektorze powinien mieć wpis do rejestru. Opóźnienie w złożeniu wniosku do urzędu z odpowiednim wnioskiem może w konsekwencji doprowadzić do sytuacji, w której działalność związana z przewozem odpadów będzie prowadzona bez wymaganych prawem decyzji administracyjnych.

Podsumowanie

W obecnym okresie przejściowym, po przebudzeniu się z początkowego szoku związanego z utworzeniem Rejestru, przedsiębiorca świadczący usługi przewozu odpadów powinien złożyć w urzędzie wniosek o dokonanie wpisu lub aktualizację wpisu, jeżeli wpis taki został już uzyskany w innych okolicznościach. Zabezpieczy go to przed niemożnością wykonania usługi przewozu odpadów zgodnie z przepisami prawa, ale przede wszystkim przed wysokimi karami pieniężnymi.

W takim przypadku na pewno nie będą one niższe niż 1000 zł, a ich górny limit, przynajmniej teoretycznie, może wynosić nawet milion złotych.