Windykacja

Zabezpiecz i odzyskaj swoje należności

Moduł zawiera generatory i wzory dokumentów i pism niezbędnych w procesie windykacji należności, w tym: wezwanie do zapłaty, porozumienia o spłacie długu, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, wnioski egzekucyjne. W module także generatory umów i dokumentów do zabezpieczenia wierzytelności, min. weksle, umowa zastawu w tym zastawu rejestrowego, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowa poręczenia, cesji wierzytelności. Wybrane umowy i dokumenty w języku angielskim.


Cennik Kup tylko ten moduł
Dostępne dokumenty

  • Wybierz interesującą Cię kategorię

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.