Umowy

Generator umów online – dowolna umowa w kilka minut.

Moduł zawiera wszystkie niezbędne umowy wykorzystywane w obrocie gospodarczym również w międzynarodowym. W module min. generatory umów: agencyjnej, dystrybucyjnej, dostawy i sprzedaży w handlu zagranicznym, kooperacji międzynarodowej, umowy o dzieło i roboty budowlane oraz wiele innych. Wszystkie umowy można wygenerować również w języku angielskim. Każdy typ umowy zawiera dziesiątki gotowych rozwiązań, wariantów, klauzul oraz komentarzy. W module także wzory dokumentów związanych z poszczególnymi typami umów np. wypowiedzenie, odstąpienie od umowy, protokół przekazania. Możliwość dostępu do całego modułu oraz poszczególnych generatorów umów.


Cennik Kup tylko ten moduł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.