Spółka

Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - polska & angielska wersja językowa - generator

Generator umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozwala na przygotowanie projektu umowy spółki lub jej zmian. Zawiera wszystkie elementy obligatoryjne wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz wiele zapisów opcjonalnych. W generatorze m.in. określenie kapitału zakładowego i sposobu jego pokrycia (aport, wkłady pieniężne), warunki podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, zasady wnoszenia dopłat, regulacje dotyczące ograniczeń co do zbywania lub obciążania udziałów, prawo pierwszeństwa i pierwokupu dla wspólników, możliwość wprowadzenia ograniczeń co do dziedziczenia udziałów, warunki przymusowego i dobrowolnego umarzania udziałów, zasady podziału zysku, możliwość wprowadzenia udziałów uprzywilejowanych co do głosu, co do dywidendy, co do pierwszeństwa zaspokojenia, dzień dywidendy. Ponadto szeroki wybór opcji określających kompetencje zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia, zasady funkcjonowania i podejmowania uchwały przez organy spółki, sposób zwoływania zgromadzenia wspólników i kompetencje do jego zwołania. Generator umożliwia też elastyczne regulowanie praw wspólników oraz kompetencji poszczególnych organów spółki. Umowę można wygenerować zarówno w polskiej jak i w angielskiej wersji językowej.


1 miesiąc 150,00 PLN (netto)


Płatności
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
PayU

Za pomocą płatności internetowych PayU szybko i bezpiecznie zapłacisz za dokumenty oraz pomoc prawną.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.