Spółka

Generatory dokumentów dla spółek – pełen zakres dokumentów dla każdej ze spółek

Moduł zawiera generatory i wzory dokumentów o charakterze korporacyjnym właściwe dla poszczególnych typów spółek prawa handlowego. W module min. generator umowy, spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo generator zawiadomień i protokołów z dziesiątkami wersji uchwał zarządu, rady nadzorczej, wspólników i akcjonariuszy, np. uchwały w sprawie dopłat, umorzenia udziałów, podwyższenia udziałów. Wszystkie dokumenty można wygenerować również w języku angielskim. Każdy generator zawiera treść obligatoryjną umów wynikającą z przepisów prawa oraz dziesiątki opcjonalnych zgodnych z prawem rozwiązań.


Cennik Kup tylko ten moduł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.