Kadry

Dział personalny online – generatory dokumentacji pracowniczej

Moduł zawiera generatory i wzory dokumentów kadrowych umożliwiające utworzenie: umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwa pracy, regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, informacji do pracownika, zawiadomień PIP, oświadczenia o karze porządkowej i wiele innych. Wszystkie dokumenty można wygenerować również w języku angielskim. Funkcja dodania daty do kalendarza pozwoli na przypomnienie o terminie np. rozwiązania umowy o pracę i wygeneruje w tej dacie częściowo wypełniony dokument np. świadectwo pracy.


Cennik Kup tylko ten moduł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.