Formularze

Generowanie formularzy urzędowych i firmowych online.

Moduł zawiera generatory wniosków KRS, KRK. Generator umożliwia szybkie i proste wypełnienie wniosku np. o rejestrację spółki, zmian w zarządzie spółki, zgłaszanie sprawozdań finansowych. Automatyczne generowanie formularzy bez konieczności analizy poszczególnych pól. Do każdego formularza przypisany jest raport z listą dokumentów, które należy dołączyć do formularza wraz z instrukcją złożenia wniosku i wysokością opłat sądowych. W module także generatory: zawartości korespondencji handlowej (treść papieru firmowego wymagana przepisami prawa), rejestrów umów i zamówień. Dodatkowo moduł zawiera wzory innych formularzy urzędowych wykorzystywanych w bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym wnioski o wpis w księdze wieczystej, NIP, REGON i inne.


Cennik Kup tylko ten moduł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.