Sporządzanie umów
jeszcze nigdy nie było tak proste!

bez znajomości przepisów prawa gospodarczego
bez konieczności szukania doradcy prawnego
bez konieczności redagowania tekstów prawniczych

1. Portal dedykowany przedsiębiorcom

portal stworzony przez radców prawnych i prawników z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, a także przez specjalistów i menadżerów w zarządzaniu firmą, w tym w zakresie zarządzania personelem.


2. Czytelny układ portalu

z podziałem na moduły tematyczne odpowiadające poszczególnym obszarom działalności firmy – w każdym module bardzo duży wybór dokumentów i porad gwarantujący kompleksowość ochrony prawnej. Użytkownik może korzystać z całego portalu, wybranych modułów lub nawet pojedynczych dokumentów.


3. Unikalne umowy w obrocie gospodarczym również międzynarodowym

dostęp do modułu umów daje możliwość wygenerowania umów specyficznych np. umowa dystrybucyjna, umowa agencyjna, umowa sprzedaży i dostawy w handlu zagranicznym. Umowy zawierają charakterystyczne dla obrotu gospodarczego klauzule z szerokim spektrum opcji do wyboru.4. Liczne komentarze do każdego dokumentu

praktyczne podpowiedzi sporządzone prostym językiem, bez niepotrzebnych prawniczych sformułowań. Dodatkowo komentarze odsyłają do bazy wiedzy zawierającej pogłębione analizy i informacje.


5. Bogata baza wiedzy Konsultant

usystematyzowana w sposób zgodny z systematyką portalu. Cała baza wiedzy jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników serwisu


6. Portal w wersji anglojęzycznej

nie dotyczy to jedynie tych dokumentów, które nie mogą być użyte w języku angielskim (np. formularze, pozwy). Szczególne cenne są umowy w języku angielskim dla wszystkich, którzy uczestniczą w obrocie zagranicznym.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.