Sporządzanie umów
jeszcze nigdy nie było tak proste!

bez znajomości przepisów prawa gospodarczego
bez konieczności szukania doradcy prawnego
bez konieczności redagowania tekstów prawniczych

1. Generatory dokumentów

pozwalają na szybkie i proste tworzenie umów, pozwów, wniosków sądowych i urzędowych. Nie wymagają od użytkownika formułowania treści prawniczych. Każdy generator to dziesiątki a nawet setki opcji jednego typu dokumentu prawnego. Dane użytkownika wprowadzane są automatycznie.


2. Generatory umów on-line pozwalające stworzyć dowolną umowę w kilka minut

prosty, intuicyjny, bez konieczności redagowania treści prawnych. Każdy generator zawiera rozbudowaną listę opcjonalnych zapisów (do wyboru przez użytkownika), które konstruowano w oparciu o dopuszczalne prawem możliwości dla różnych hipotetycznych stanów faktycznych. Umowę można niemal „wyklikać” na dowolnym urządzeniu mobilnym.


3. Generowanie pozwów on-line

nie trzeba mieć żadnej wiedzy prawniczej, żeby sporządzić pozew. Generator prowadzi krok po kroku, pokazuje możliwe rozwiązania, daje szerokie spektrum gotowych sformułowań adekwatnych do danego rodzaju pozwu, uwzględnia wszystkie dopuszczalne wnioski procesowe, informuje o sposobie wniesienia pozwu, załącznikach i opłatach, wybiera sąd właściwy.


4.Generowanie formularzy urzędowych 

narzędzie pozwala na szybkie wypełnienie formularzy np. wniosków do KRS. Użytkownik odpowiada tylko na proste pytania, bez konieczności analizy poszczególnych pól formularzy, a formularz generuje się automatycznie. Idealne rozwiązanie dla każdego kto nie lubi formularzy urzędowych.


5. Opcja dodawania spraw do terminarza w każdym generatorze dokumentów

możliwość wprowadzania już przy generowaniu dokumentu terminów powiązanych z tym dokumentem. Moduł terminarz przypomni o dacie np. wygaśnięcia umowy i podpowie równocześnie, jakie dokumenty należy wygenerować.


6. Wersja angielska dokumentów

możliwość pobrania wygenerowanej umowy również w języku angielskim. Bez potrzeby dodatkowego tłumaczenia


7.Przechowywanie dokumentów generowanych przez użytkownika w bazie portalu

według systematyki portalu (czyli umowy w umowach, dokumenty pracownicze w kadrach itd.). Porządkuje to dokumentację użytkownika w sposób porównywalny do przechowywania dokumentów w przedsiębiorstwach

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.