Od 1 grudnia 2014r. obowiązują nowe zasady rejestracji  w Krajowym Rejestrze Sądowym.


 

Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie procesu rejestracji nowych spółek. Składając wniosek o rejestrację nowego podmiotu nie trzeba już będzie załączać dokumentów do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i ZUS (formularzy NIP-2, RG-1, zgłoszenie płatnika składek, jak również umowy spółki i dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym mieści się siedziba spółki). Wprowadzone zostały nowe formularze KRS.

Zarówno numer identyfikacji podatkowej NIP jak i numer identyfikacyjny REGON będą nadawane spółkom automatycznie, na podstawie danych z rejestru. Automatycznie będzie też przesyłane do ZUS zgłoszenie płatnika składek.

Już po rejestracji spółki w KRS, będzie konieczne złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego w zakresie danych uzupełniających. Zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających należy złożyć w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-8 w terminie 21 dni od daty zarejestrowania. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w razie zatrudniania pracowników, to zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, spółka ma obowiązek dokonać odpowiednich zgłoszeń w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika. W takim przypadku ZUS utworzy konto płatnika składek i sporządzi za spółkę dokumenty zgłoszeniowe związane z zatrudnieniem pracownika pod warunkiem, że wniosek do KRS został wypełniony prawidłowo, a wniosek NIP-8 zostanie złożony w urzędzie skarbowym w terminie 7 dni od daty rejestracji spółki w KRS. Oznacza to, że spółka zatrudniająca od początku pracowników, powinna złożyć formularz w zakresie danych uzupełniających już w terminie 7 dni od daty rejestracji.

 


 

Sprawdź również:

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.