Agreements

Delivery agreement- english & polish version

Niniejszy wzór dotyczy dostawy pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) do wykorzystania w handlu zagranicznym. Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami lub periodycznie, natomiast odbiorca zobowiązuje się do odebrania rzeczy i zapłaty ceny. Generator pozwala na  dowolne określenie przedmiotu dostawy - przez specyfikację techniczną, typ, nazwę rzeczy według terminologii stosowanej przez ich producenta (dostawcę) itp. W umowie  m.in. klauzule dotyczące dostarczania surowców i materiałów, odpowiedzialności stron, warunków dostawy, dokumentacji towarzyszącej dostawie, sposobu pakowania, jakości przedmiotu dostawy, sposobu odbioru (ilościowy, jakościowy) oraz zgłaszania reklamacji, wiele opcji kar umownych. Generator zawiera szereg niezbędnych klauzul w obrocie zagranicznym m.in. warunki dostawy towarów w oparciu o INCOTERMS 2010, warunki płatności charakterystyczne dla obrotu międzynarodowego, klauzula o poufności, prawo właściwe dla umowy, wybór sądu właściwego dla sporów, w tym klauzula arbitrażowa, obowiązująca wersja językowa. Umowę można wygenerować zarówno w języku polskim jak i angielskim.


1 month 90.00 PLN (netto)


Płatności
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
PayU

Using the online payment payU quickly and safely pay for documents and legal aid.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.