Post

Czas zmienić swoją karierę prawną

Jak, kiedy, gdzie i czego oczekujemy od pracy szybko ewoluuje. Nawet w bardziej "tradycyjnych" branżach, takich jak prawo, zmienia się to, czego pracownicy oczekują od swojego pracodawcy, jak decydują się na pracę i dla kogo wybierają pracę. Elastyczność miejsc i godzin pracy, wspieranie różnorodności i integracji oraz przyjmowanie pracy, która wiąże się z wyższym celem, to główne czynniki, które według Society for Human Resource Management zmieniają miejsca pracy. Podczas gdy pokolenie tysiąclecia jest często wymieniane jako siła napędowa tych zmian, a tysiąclecia stanowią obecnie 50% siły roboczej (i będą stanowić 75% siły roboczej do 2025 roku), zmiany te nie tylko przynoszą korzyści, ale są również pożądane przez pracowników z różnych pokoleń i branż.

Planując swoją karierę prawniczą, oceniaj, co jest dla Ciebie ważne i zastanów się, w jaki sposób możesz wykorzystać elastyczność, włączenie i cel, aby pomóc w prowadzeniu swojej pracy.

Elastyczność jest nową normą

Według Millennial Attorney Survey z 2019 roku, równowaga między pracą a życiem prywatnym jest najwyższym priorytetem dla prawników z tysiąclecia, a prawie 75% wymieniłoby część ich wynagrodzenia albo za więcej czasu wolnego, elastyczny harmonogram pracy, albo za skrócenie godzin rozliczeniowych.

Elastyczność i praca na odległość przynosi korzyści nie tylko tysiącleciom - bardziej elastyczne miejsce pracy przynosi korzyści wszystkim, także tym, którzy sprawują opiekę nad dziećmi lub starszymi krewnymi. Według Bureau of Labor Statistics, 57% pracowników ma już elastyczny harmonogram pracy, a 29% pracowników ma możliwość pracy w domu. Jednak niektóre miejsca pracy mają jeszcze długą drogę do przebycia, ponieważ 96% pracowników potrzebuje pewnej formy elastyczności, a tylko 19% ma dostęp do pełnej gamy elastycznych opcji, poinformował startup Werk.

Rozważając kolejne kroki w swojej karierze, zastanów się, jakiej elastyczności potrzebujesz i skorzystaj z naszej bezpłatnej listy kontrolnej preferencji zawodowych, aby zapisać i zastanowić się nad tym, co jest dla Ciebie ważne. Która z tych opcji będzie najlepsza dla Ciebie - oraz Twoich potrzeb i obowiązków?

  • Praca zdalna, połączenie pracy zdalnej z pracą na miejscu, lub praca na miejscu
  • Ile godzin chcesz pracować?
  • Jak długo chcesz dojeżdżać do pracy?

W Axiomie elastyczność jest częścią naszego modelu zatrudnienia dla naszego prawnika od samego początku. Zdajemy sobie sprawę, że każdy ma swoje potrzeby i preferencje, jeśli chodzi o pracę. Na naszej zindywidualizowanej platformie Axiom for Talent, umożliwiamy prawnikom ustalenie ich preferencji zawodowych, aby mogli przejąć kontrolę nad swoją karierą i łatwiej znaleźć zatrudnienie odpowiadające ich potrzebom.

Różnorodność i włączenie społeczne to imperatywy w miejscu pracy

We wszystkich branżach polityka wspierająca różnorodność i integrację staje się imperatywem biznesowym, a także kluczowym czynnikiem w zakresie zatrudniania i zatrzymywania pracowników. Potencjalni pracownicy często pytają o inicjatywy, polityki i grupy pokrewne do pracowników, które firma realizuje w zakresie różnorodności. Jednakże, pomimo zwiększonego nacisku na różnorodność, branża prawnicza pozostaje jednym z najmniej zróżnicowanych zawodów, szczególnie na wyższym szczeblu.

Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników informuje, że 15% prawników w Stanach Zjednoczonych, w całym zawodzie, określa się jako mniejszości rasowe i etniczne, a 36% jako kobiety. Liczby te są dość spójne z różnorodnością kancelarii prawnych: Zgodnie z danymi NALP, 16% prawników w amerykańskich kancelariach prawnych identyfikuje się jako mniejszości rasowe i etniczne, a 35% jako kobiety. W Axiom różnorodność jest podstawą naszej działalności, a nasza ława prawników z siedzibą w USA jest znacznie bardziej zróżnicowana niż standardy branżowe. 31% naszych amerykańskich prawników zalicza się do mniejszości rasowych i etnicznych; 53% prawników Axiom zalicza się do kobiet, a 31% do mniejszości. W 2018 roku 55% nowych pracowników stanowiły kobiety, a 32% mniejszości rasowe i etyczne - statystyki znacznie przewyższają standardy branżowe.

Elastyczne zasady dotyczące miejsca pracy, takie jak elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej, mogą przyczynić się do rekrutacji i utrzymania pracowników z różnych środowisk. Zaangażowanie Axiom w umożliwianie prawnikom odnalezienia harmonii pomiędzy ich życiem a praktyką prawną oraz nasze zaangażowanie na rzecz różnorodności i integracji umożliwiło nam rekrutację i utrzymanie utalentowanej, zróżnicowanej kadry prawniczej i zapewniło nam "Najlepsze miejsce pracy" dla równości LGBTQ, zgodnie z indeksem równości korporacyjnej Human Rights Campaign. Aby jeszcze bardziej wesprzeć włączanie różnorodności do naszej firmy i całej branży prawniczej, Axiom podpisał niedawno zasadę Mansfield Lab w Diversity Lab: Legal Department Edition, która poświadcza, że działy prawne biorą pod uwagę co najmniej 50% zróżnicowanych kandydatów na stanowiska kierownicze i zewnętrznych przedstawicieli doradców.

Zastanawiając się nad nowym pracodawcą, zapytaj o jego politykę i procedury, a także o to, czy bierze udział w branżowych badaniach benchmarkingowych, takich jak Mansfield Rule czy HRC Corporate Equality Index.

Zaangażowanie w większym celu

Według sondażu Gallupa How Millennials Want to Work and Live, praca nie polega już tylko na otrzymaniu czeku z wypłatą, ale na zaangażowaniu wyższego celu. Pracownicy oczekują teraz, że będą pracować dla celowych, nastawionych na realizację misji organizacji i rozwijać się jako ludzie i profesjonaliści, gdy będą to robić. Może się to wiązać z otrzymywaniem płatnych dni wolnych specjalnie na potrzeby wolontariatu, możliwością zintegrowania pracy z wartościami i celami oraz dążeniem do rozwoju zawodowego i wzrostu od szefów, mentorów i kolegów.

W Axiomie prawnicy mają dostęp do szkoleń z zakresu rozwoju zawodowego - w tym szkoleń dla kadry kierowniczej, certyfikatów CLE i coachingu - a także mogą uczestniczyć w regularnych wydarzeniach związanych z tworzeniem sieci kontaktów i budowaniem społeczności. Nawiązaliśmy również strategiczne partnerstwo z Pro Bono Net, krajową organizacją non-profit, której celem jest zwiększenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i wsparcia prawnego dla osób pokrzywdzonych przez los. Jest to pierwsze partnerstwo, które Pro Bono Net nawiązało z kancelarią pozaprawną. Dzięki niemu prawnicy Axiom mogą wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić każdemu równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości zgodnie z prawem i podjąć pracę pro bono, gdy jest na plaży lub ma dodatkowe możliwości.

W miarę jak świat pracy staje się coraz bardziej elastyczny i ukierunkowany na cel, a pracownicy mają coraz większy wybór co do tego, jak, gdzie i kiedy chcą pracować, ważne jest, aby zrozumieć, co jest dla ciebie ważne, abyś mógł znaleźć pracę lub pracę, która pasuje. Aby pomóc Ci określić własne preferencje dotyczące pracy, stworzyliśmy listę kontrolną "Zrozumienie preferencji dotyczących pracy".